เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมเมรุสุสานดอกคำใต้ หมู่ 2 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
pdf
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในพื้นที่ฯ.pdf
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
pdf
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสาน.pdf
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสานดอกคำใต้ หมู่ 2 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
pdf
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสานดอกคำใต้ หมู่ 2 ต.pdf
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสานดอกคำใต้ หมู่ 2 ต ดอกคำใต้ อ ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดิอน ตุลาคม-ธันวาคม 2562
pdf
ประกาศมีความประสงค์ดำเนินการจ้างเหมาโครงการฯ.pdf
ประกาศมีความประสงค์ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านร่องจว้า ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2.pdf
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 2 หมู่ที่ 1 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง จ้างเหมาขุดหลุมฝังกลบขย.pdf
ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง จ้างเหมาขุดหลุมฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยวิธีคัดเลือก
pdf
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะ.pdf
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้
pdf
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ.pdf
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
pdf
ประกาศ รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ.pdf
ประกาศ รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลฯ.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้.pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาที่แนบมาพร้อมนี้
pdf
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย.pdf
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
pdf
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การก่อสร้างโครงการฯ.pdf
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สันป่าหมากใต้ ซ4 หมู่ที่ 9 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สันป่าหมากใต้ ซ4 หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล).pdf
ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เเบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
pdf
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบบรรทุก.pdf
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบบรรทุกอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
pdf
ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก.pdf
ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
pdf
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล).pdf
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
^