เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
ยกเลิกหนังสือเชิญชวนจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.pdf
ยกเลิกหนังสือเชิญชวนจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-0019 สายร่มโพธิ์งาม ซอย 5 หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านร่มโพธิ์งาม ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธีคัดเลือก
pdf
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง.pdf
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
pdf
ขออนุมัติดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ ''สุจร.pdf
ขออนุมัติดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ ''สุจริต โปร่งใส งดรับ งดให้'' ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
pdf
ประกาศการเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณ.pdf
ประกาศการเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัด.pdf
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกเเละสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ 2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ 2564)
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอส.pdf
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0018 สายเหมืองล้อม ซอย 2 หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเหมืองล้อม ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก
pdf
การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง.pdf
การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองตามประมาลกฎหมายที่ดิน
pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงชุดอุปกรณ์หอกระจายข่าวไร้สาย (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ตำบลดอกคำใต้ ตำบลดอนศรีชุม ตำบลบุญเกิด ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf
เเผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต.pdf
เเผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
pdf
ประกาศ การสำรวจที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง.pdf
ประกาศ การสำรวจที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง
pdf
ประกาศงบเเสดงฐานะการเงินเเละงบอื่นๆ.pdf
ประกาศงบเเสดงฐานะการเงินเเละงบอื่นๆ
pdf
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ.pdf
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2 - 0019 สายร่มโพธิ์งาม ซอย 5 หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านร่มโพธิ์งาม ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
pdf
การเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณรายจ่า.pdf
ประกาศการเเก้ไขเปลี่ยนเเปลงคำชี้เเจงงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย.pdf
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพญาอินทร์ทางหลวง พย . ถ.2-0007 ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก
pdf
กำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวไร้สาย.pdf
กำหนดราคากลางงานโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวไร้สาย
pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการ.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ร่องจว้า ซอย 2/1 หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านสานไซงาม ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีคัดเลือก
pdf
เรื่อง จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล..pdf
เรื่อง จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.สายพญาอินทร์ ทางหลวง พย.ถ. 2-0007 หมู่ที่ 1 บ้านดอนเหล็กเหนือ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
^