เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง.pdf
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพร้อมบันได คสล.เเละถนน คสล.บริเวณหลังวัดบุญเรือง หมู่ที่ 9 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
pdf
ร่าง..จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น.pdf
ร่างประกาศ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชุมชนบ้านหัวฝาย ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน และขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังฯ.pdf
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพร้อมบันได คสล.และถนน คสล.บริเวณหลังวัดบุญเรือง หมู่ 9 ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังฯ.pdf
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพร้อมบันได คสล. และถนนคสล.บริเวณหลังวัดบุญเรือง หมู่ 9 ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้
pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับฯ.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563
pdf
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน.pdf
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
pdf
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ1 คัน.pdf
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
pdf
แจ้งยกเลิกประกาศจ้างเหมาขุดหลุมและฝังกลบขยะ.pdf
แจ้งยกเลิกประกาศจ้างเหมาขุดหลุมและฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้
pdf
ประกาศ ยื่นแบบเเละชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564.pdf
ประกาศ ยื่นแบบเเละชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564
pdf
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง.pdf
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3
pdf
เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ.pdf
เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
pdf
ร่างประกาศ ประกวดราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ.pdf
ร่างประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
pdf
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน.pdf
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการจ้างเหมาปรับปรุงฯ.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวง พย.ถ.2-0008 สายศรีชุม ซ.1 ศรีชุม ซ 2 บ้านศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
^