เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2 - 0015 สายพ่อเลี้ยงติ๊บ ชุนชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2 - 0014 สายร่องแก-บวกสิบสอง (ช่วงที่1) ชุนชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ต.บุญเกิด อ.ดอกกคำใต
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
ประกาศ ให้ใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565).pdf
ประกาศ ให้ใช้เเผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เเก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
pdf
ประกาศให้ใช้เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ.pdf
ประกาศให้ใช้เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต.pdf
ประกวดราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
pdf
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง.pdf
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ.2-0014 สายร่องแก-บวกสิบสอง (ช่วงที่1) บ้านหัวฝาย หมู่ 6 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง.pdf
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น พย.ถ.2-0015 สายพ่อเลี้ยงติ๊บ บ้านหัวฝาย หมู่ 6 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
ประกาศผลการคัดเลือกเเละขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก.pdf
ประกาศผลการคัดเลือกเเละขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเเละเเต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
ยกเลิกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บุญเรือง ซอย2.pdf
ยกเลิกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บุญเรือง ซอย2 หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านบุญเรือง ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
pdf
อนุมัติให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf
อนุมัติให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณ.pdf
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
รูปเเบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับเมือ).pdf
รูปเเบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับเมือง) เพื่อจัดทำเเผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
^