เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย.pdf
ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
pdf
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การก่อสร้างโครงการฯ.pdf
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สันป่าหมากใต้ ซ4 หมู่ที่ 9 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สันป่าหมากใต้ ซ4 หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล).pdf
ยกเลิกการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เเบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
pdf
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบบรรทุก.pdf
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบบรรทุกอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
pdf
ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก.pdf
ปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
pdf
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล).pdf
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บุญเกิด ซอย 6 หมู่ 4 บ้านบุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ตัดผ่านบริเวณโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ หมู่ 3 บ้านสันช้างหิน ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ตัดผ่านรร อนุบาลฯ.pdf
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล ตัดผ่านบริเวณโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ หมู่ที่ 3 บ้านสันช้างหิน ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย 6 หมู่4 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฯ.pdf
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-0005 บุญเกิด-บุญเรือง
pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีดับเพลิงสว่างอารมณ์ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการก่อสร้าง ถนน คสล ซ. บ้านนายจันทร์ ภิมุข หมู่7 ต สว่างอารมณ์ อ ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน.pdf
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0005 บุญเกิด-บุญเรือง หมู่4 บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการปรับปรุงป้าย.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะในโครงการปรับปรุงป้าย ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
pdf
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างกาอสร้างปรับปรุงซ่อมแซม.pdf
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างกาอสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-0005 บุญเกิด-บุญเรือง หมู่4 ชุมชนบุญเกิด ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบาย.pdf
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล ซ3 สันกลาง ฝั้งขวา หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านสันกลาง ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
รายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล..pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยจ่าแป๊ก หมู่ที่3 ชุมชนบ้านสันช้างหิน ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ประกาศผู้ชนะโครงการ ปรับปรุงถนน คสล.pdf
ประกาศผู้ชนะโครงการ ปรับปรุงถนน คสล ทางแยกเขตบุญเกิด ต.บุญเกิด อ ดอกคำใต้ จ พะเยา
^