เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Download

pdf
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในพื้นที่ฯ.pdf
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในพื้นที่จังหวัดพะเยา
pdf
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสาน.pdf
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสานดอกคำใต้ หมู่ 2 ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
pdf
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสานดอกคำใต้ หมู่ 2 ต.pdf
ประกาศจะดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเมรุสุสานดอกคำใต้ หมู่ 2 ต ดอกคำใต้ อ ดอกคำใต้ จ.พะเยา
pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดิอน ตุลาคม-ธันวาคม 2562
^