เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

Personnel

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.เจริญ นามวงค์

  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • thumbnail

  นางอัมภาวัน ผัดวงศ์

  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยเเพร่วิชาการ

 • thumbnail

  นายไทยคชา อินต๊ะนิล

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

^