Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 723465 View view 54.158.199.217 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำเดือน กันยายน 2561
บันทักเมื่อ 07/09/2018  จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 14/09/2018
 11:10 น.เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยกองสวัสดิการสังคม ได้ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำเดือน กันยายน 2561
 07/09/2018
 09:04 น.เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ โ
 14/08/2018
 09:23 น.โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้เข้ารับการตรวจประเมินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2560 จังหวัดพะเยา
 06/08/2018
 15:38 น.เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระ
 31/07/2018
 10:16 น.19 กรกฏาคม 2561 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยศูนย์ไอซีทีชุมชนเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการเรียนต่อไป
 19/07/2018
 15:25 น.เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่ออกพัฒนาลำน้ำร่องช้าง เพื่อกำจัดเศษวัชพืชและกิ่งไม้ต่างๆ เพื่อความสะอาดของลำน้ำและการถ่ายเทน้ำที่สะดวกยิ่งขึ้น
 17/07/2018
 14:19 น.13 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ชุมชนบ้านหัวฝาย) ได้นำเด็กนักเรียนทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็กๆ
 13/07/2018
 15:14 น.เทศบาลเมืองดอกคำใต้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงพยาบาลดอกคำใต้ ลงพื้นที่ประเมินร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้
 10/07/2018
 14:07 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
เลขที่ 1 หมู่ 8 ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  เบอร์โทรติดต่อ  054-491490
ติดต่อผู้ดูแล 4560501@dia.go.th/login
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย NKINFOWEB V3 demo