วันเด็กแห่งชาติ 2562
วันที่ 04/01/2019 เวลา 11:15 น. (88)
  รักษ์สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ให้น่าอยู่ด้วยการติดตั้งถังดักไขมัน
วันที่ 20/06/2018
เวลา 15:24 น. (270)
  กิจกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัด
วันที่ 20/06/2018
เวลา 11:36 น. (227)
  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ชุมชนบ้านหัวฝาย) ดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 3 กิจกรรมที่ 1 มหัศจรรย์ทานตะวันงอก ให้นักเรียนเพาะยอดอ่อนทานตะวัน กิจกรรมที่ 2 ถั่วงอกปลอดสาร ปลอดภัย ให้นักเรีย
วันที่ 29/06/2018
เวลา 10:40 น. (377)